कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको उम्मेदवारको दोश्रो नामावली प्रकाशन
कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको उम्मेदवारको दोश्रो नामावली प्रकाशन
कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको उम्मेदवारको दोश्रो नामावली प्रकाशन