मदेश प्रदेश कार्यसमितिको उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन
मदेश प्रदेश कार्यसमितिको उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन
मिती २०८०-०३-०५ गते यस Nepal Pharmaceutical Association को मधेश प्रदेश कार्यसमितिको मनोनयनमा निम्नानुसार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।